Trotjänaravlivning

 

Vanliga orsaker till beslut om trotjänaravlivning:

  • Kronisk sjukdom som behandlats utan att bli bättre.
  • Om hästen, trots behandling, inte utan lidande eller nedsatt funktion går att använda på ett normalt sätt.
  • Hög ålder där livsviktiga funktioner börjar svikta.
    Hästen kan ha svårt att resa sig, tillgodogöra sig maten, få problem med hjärta, lungor, njurar, lever, mag-tarmkanalen, tumörer etc.
  • Av säkerhetsskäl om hästen är farliga att hantera.

 

Vanligen kommer man fram till beslutet i samråd med veterinär. Om hästen är försäkrad behöver du ett veterinärintyg som du skickar till försäkringsbolaget med begäran om att få avliva hästen. Handläggningen brukar ta några dagar. Om avlivningen ska ske av djurskyddsskäl kan du få ett snabbt telefonbesked.

När du fått tillstånd av försäkringsbolaget att avliva hästen kontaktar du den som ska utföra avlivningen och bokar tid och plats. Du bör samtidigt avtala hur kroppen ska tas omhand efter avlivningen.

 

 

Tillbaka