Slakteri

 

Det finns ett 30-tal slakterier i landet som tar emot hästar.

Oftast måste du föranmäla. Du får en tid som du ska vara på slakteriet med din häst.

För att du ska få lämna din häst till slakt måste du ha ett komplett ifyllt hästpass.

Är hästen behandlad med läkemedel så måste karenstiden gått ut innan slakt. Många av de moderna läkemedel som används inom hästsjukvården idag har livslång karens, om så är fallet ska det finnas antecknat i hästpasset.

Hästen besiktigas och hästpasset kontrolleras av slakteriets veterinär före slakt.

Hästen avlivas med bultpistol och avblodning.

 

 

Tillbaka