Medicinsk avlivning

 

Farmakologisk (medicinsk/kemisk) avlivning får endast utföras av veterinär.

På Ett värdigt slut är det veterinär Hanna Ytteräng som utför avlivningen.

 

Det finns speciellt framtagen avlivningsvätska som är avsedd enbart för avlivning. Den ges direkt i en stor blodåder (intravenöst). Hanteringen av medicinen kräver stor försiktighet eftersom den är mycket farlig för människa redan i mycket små mängder.

Hästen dör av att det centrala nervsystemet slutar fungera och den får andnings- och hjärtstillestånd. 

Det är stora mängder medicin som måste ges och det tar några sekunder innan substanserna når hjärnan där de har effekt.

 

 

Tillbaka