Livsmedel

 

Det finns mellan 20–30 slakterier i landet som tar emot hästar.

När hästen slaktas på ett slakteri används hästkroppen till livsmedel efter avlivningen.

Slakteriet tar inte emot hästen om den inte kan transporteras till slakteriet eller om hästen inte är fullt frisk.

 

Alla hästar som ska slaktas måste identifieras med hjälp av sitt hästpass i original.

När ägaren och hästen kommer till slakteriet kontrolleras passet av den officiella veterinären. Hästen får inte ha behandlats med läkemedel som ger den livstids slaktkarens.

 

 

Tillbaka