Hemma

 

Det är ofta bäst för alla inblandade om avlivningen kan ske i anslutning till den kända miljön vid det egna stallet. Fundera över var du vill att avlivningen ska ske. Vi måste kunna backa till platsen med ett släp. Fundera även själv om du vill närvara vid avlivningen eller om du har någon annan som ska närvara. Vi är oftast två stycken som kommer så om du inte vill närvara själv vid avlivningen så behöver du inte.

Avtala en tid som passar dig och andra aktiviteter vid stallet.

Försök om möjligt att ha någon närstående person hos dig som stöd. Ge dig själv tid utan "måsten" resten av dagen.

 

 

Tillbaka