Energiåtervinning

 

Det vanligaste sättet att omhänderta avlivade hästar kallas ofta för "destruktion". Mer korrekt heter det energiåtervinning, eftersom kropparna omvandlas till material som kan skapa energi.

Det finns företag som samlar in kroppar från döda djur över nästan hela landet. De hämtar även alla typer av produktionsdjur, som kor, grisar och får.

 

Den döda hästen lyfts upp i en container med hjälp av en kran med gripklo.

Tillsammans med andra djur körs de till en Biomal-anläggning. Processen innebär att kropparna krossas och mals till en trögflytande konsistens. Den flytande massan körs sedan i tankbilar till bl a värmeverk på olika platser i landet.

Biomal kan används som förbränningsmaterial på energianläggningar och har ett energiinnehåll motsvarande skogsflis. Biomal är en del av bränslet när man producerar fjärrvärme till bostäder och industrier.

 

 

 

 

Tillbaka