Dödsfall

 

Snabba sjukdomsförlopp gör ibland att hästen avlider utan att man hinner tillkalla veterinär. Du kanske inte ens själv vet om att hästen är sjuk och hittar den död. Olycksfall med svåra skador på livsviktiga organ gör att hästen avlider snabbt.

Du bör kontakta ditt försäkringsbolag innan kroppen tas omhand. Försäkringsbolaget kan begära undersökning eller obduktion av kroppen. Ibland vill försäkringsombudet se kroppen innan den transporteras bort.

 

 

Tillbaka