Begravning

 

Normalt sett är det i princip förbjudet att gräva ner större döda djur (EU:s förordning 1744/2002).

För hästar finns ett undantag. För både hästar och andra djur krävs att kommunen bedömer platsen ur miljösynpunkt. Kommunen kontrollerar bland annat den tilltänkta platsens närhet till vattentäkter, grundvatten och vattendrag för att undvika föroreningar.

 

Handläggningstiden vara lång och du måste själv ordna med grävning och återfyllning av graven.

Den grävda graven måste vara så djup att hästkroppen ligger två meter under markytan.

 

 

Tillbaka