Medicinsk avlivning

 

Farmakologisk (medicinsk/kemisk) avlivning får endast utföras av veterinär.

 

Det finns speciellt framtagen avlivningsvätska som är avsedd enbart för avlivning. Den ges direkt i en stor blodåder (intravenöst). Hanteringen av medicinen kräver stor försiktighet eftersom den är mycket farlig för människa redan i mycket små mängder.

Hästen dör av att det centrala nervsystemet slutar fungera och den får andnings- och hjärtstillestånd. 

Det är stora mängder medicin som måste ges och det tar några sekunder innan substanserna når hjärnan där de har effekt.

 

 

Tillbaka